Όροι χρήσης

Τα πνευματικά δικαιώματα των ιστοσελίδων του ερευνητικού προγράμματος Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο ως συνόλου ανήκουν στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στους δημιουργούς του κόμβου.

Τα πνευματικά δικαιώματα επι μέρους κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, κλπ, ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Ο παρόν κόμβος χρησιμοποιεί cookies για να συνδέσει τον υπολογιστή σας με τις αναζητήσεις που κάνετε στη βάση δεδομένων, όπως και για να καθορίσει την προτιμώμενη γλώσσα. Δεν θα δουλεύει σωστά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies στον browser που χρησιμοποιείτε.

Οι χάρτες υλοποιούνται με τη βιβλιοθήκη Leaflet (leafletjs.com).

Η εμφάνιση των φωτογραφίών χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Fancy Box (http://fancyapps.com/fancybox/).

Κανένα μέρος του παρόντος κόμβου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί ή να αποσταλεί με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγκριση των δημιουργών του κόμβου.

Κάθε αναφορά σε συγκεκριμένη σελίδα του κόμβου, πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στην κεντρική σελίδα του (aristeia.ha.uth.gr).