Αναζήτηση νεκροπόλεων

Ψάξτε στη βάση δεδομένων για νεκροπόλεις.

Η αναζήτηση πρέπει να γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες.

 • Εισάγετε το όνομα της τοποθεσίας το οποίο θέλετε να ψάξετε στη βάση. Μπορείτε και να εισάγετε περισσότερα από ένα ονόματα.

 • Ακριβής: Θα γίνει αναζήτηση ακριβώς για το συγκεκριμένο όνομα που έχετε εισάγει.
  Αρχική: Θα γίνει αναζήτηση για ονόματα που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.
  Φωνητική: Θα γίνει αναζήτηση και για ονόματα που μοιάζουν ηχητικά με αυτό που έχετε εισάγει.

 • Θέση: Θα γίνει αναζήτηση για το όνομα στις αρχαιολογικές θέσεις.
  Περιοχή: Θα γίνει αναζήτηση για το όνομα αυτό στις περιοχές και περιφέρειες.
  Και τα δύο: Θα γίνει αναζήτηση σε όλα τα γεωγραφικά ονόματα της βάσης.

 •  

 • Επιλέξτε την αρχή και το τέλος χρήσης του αρχαιολογικού χώρου.

 •  

 • Επιλέξτε το φύλο του νεκρού.

 •  

 • Επιλέξτε την ηλικία του νεκρού.

 • Προσθετικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν όλες τις ηλικίες που έχετε επιλέξει.
  Διαζευτικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ηλικίες που έχετε επιλέξει.

 •  

 • Επιλέξτε την κατάσταση της ταφής.

 •  

 • Επιλέξτε τους τύπους ταφής.

 • Προσθετικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν όλους τους τύπους ταφής που έχετε επιλέξει.
  Διαζευτικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν τουλάχιστον έναν από τους τύπους ταφής που έχετε επιλέξει.

 •  

 • Επιλέξτε τοείδος των τάφων.

 • Προσθετικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν όλα τα είδη τάφων που έχετε επιλέξει.
  Διαζευτικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν τουλάχιστον ένα από τα είδη τάφων που έχετε επιλέξει.

 •  

 • Επιλέξτε το είδος των ευρημάτων.

 • Προσθετικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν όλα τα ευρήματα που έχετε επιλέξει.
  Διαζευτικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν τουλάχιστον ένα από τα ευρήματα που έχετε επιλέξει.

 •  

 • Επιλέξτε το είδος των οργανικών ευρημάτων.

 • Προσθετικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν όλα τα οργανικά ευρήματα που έχετε επιλέξει.
  Διαζευτικός: Θα γίνει αναζήτηση για θέσεις που έχουν τουλάχιστον ένα από τα οργανικά ευρήματα που έχετε επιλέξει.

 •  

 •