Απλή αναζήτηση

Ψάξτε στη βάση δεδομένων για περιοχές με συγκεκριμένο όνομα.

Η αναζήτηση πρέπει να γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες.

 • Εισάγετε το όνομα της τοποθεσίας το οποίο θέλετε να ψάξετε στη βάση. Μπορείτε και να εισάγετε περισσότερα από ένα ονόματα. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

 • Ακριβής: Θα γίνει αναζήτηση ακριβώς για το συγκεκριμένο όνομα που έχετε εισάγει.
  Αρχική: Θα γίνει αναζήτηση για ονόματα που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.
  Φωνητική: Θα γίνει αναζήτηση και για ονόματα που μοιάζουν ηχητικά με αυτό που έχετε εισάγει.

 • Επιλέξτε σε ποιες κατηγορίες αρχαιολογικών θέσεων θέλετε να ψάξετε.

 • Θέση: Θα γίνει αναζήτηση για το όνομα στις αρχαιολογικές θέσεις.
  Περιοχή: Θα γίνει αναζήτηση για το όνομα αυτό στις περιοχές και περιφέρειες.
  Και τα δύο: Θα γίνει αναζήτηση σε όλα τα γεωγραφικά ονόματα της βάσης.

 • Επιλέξτε την εποχή για την χρονική αρχή χρήσης του αρχαιολογικού χώρου. Δώστε αρνητικά νούμερα για π.Χ. και θετικά για μ.Χ.

 • Επιλέξτε την εποχή για την χρονικό τέλος χρήσης του αρχαιολογικού χώρου. Δώστε αρνητικά νούμερα για π.Χ. και θετικά για μ.Χ.

 •