Επιστημονικές συναντήσεις

Στρογγυλή Τράπεζα, 24-26/10/2014

Στις 24-26 Οκτωβρίου 2014 διοργανώνεται στο Βόλο στρογγυλή τράπεζα με τους ερευνητές του προγράμματος. Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν απολογισμοί της συλλογής δεδομένων και θα συζητηθούν τα ζητούμενα και οι προοπτικές του ερευνητικού προγράμματος. Η συνάντηση θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Συνάντηση ομάδας εργασίας, 23/6/2013

Στις 23 Ιουνίου 2013 διοργανώθηκε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, κλειστή συνάντηση της ομάδας εργασίας. Θέματα της συνάντησης ήταν η μεθοδολογία και ο προγραμματισμός των εργασιών.