Χρηματοδότηση

Το ερευνητικό πρόγραμμα κατατάχθηκε πρώτο μεταξύ των επιλεγμένων προγραμμάτων στην κατηγορία των Ανθρωπιστικών Επιστημών της πρόσκλησης Αριστεία Ι. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ποσό των 450.400 ευρώ για τη διάρκεια των 36 μηνών (από το Σεπτέμβριο του 2012 έως το Σεπτεμβρίου του 2015).